Στο ιατρείο μας προσφέρονται οι πιο σύγχρονες θεραπείες προληπτικού ελέγχου που αφορούν τον ιο HPV και τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Το Thin Prep Test Pap είναι η πιο αξιόπιστη και ευαίσθητη μέθοδος προληπτικού ελέγχου και διάγνωσης βλαβών του τραχήλου της μήτρας. Με το Τhin Prep προσφέρεται ταυτόχρονα η δυνατότητα ελέγχου και με HPV – DNA test χωρίς την ανάγκη λήψεως νέου δείγματος. Όταν το Pap και το HPV–DNA τεστ γίνονται ταυτόχρονα και σε τακτική βάση, η επιτυχία πρόβλεψης κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου είναι η καλύτερη δυνατή.