Αισθητική Γυναικολογία

Αισθητική Γυναικολογία

Για κάποιες γυναίκες αποτελεί ταμπού, ενώ για κάποιες άλλες ανοιχτός προβληματισμός. Ωστόσο, το ζήτημα της δυσμορφίας (υπερτροφίας, ασυμμετρίας) ή της κακής λειτουργίας (χαλάρωσης των ιστών) της ευαίσθητης περιοχής είναι υπαρκτό, μειώνοντας την αυτοπεποίθηση των...