Μοριακός έλεγχος για ΣΜΝ

Μοριακός έλεγχος για ΣΜΝ

Η μοριακή εξέταση για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και κυρίως για τα χλαμύδια συστήνεται από τους παγκόσμιους οργανισμούς για την υπεροχή της μεθόδου σε επίπεδο ευαισθησίας (97%) σε σχέση με την κλασσική μικροβιολογική καλλιέργεια(70 – 85%). Ιδιαίτερα...