Η μοριακή εξέταση για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και κυρίως για τα χλαμύδια συστήνεται από τους παγκόσμιους οργανισμούς για την υπεροχή της μεθόδου σε επίπεδο ευαισθησίας (97%) σε σχέση με την κλασσική μικροβιολογική καλλιέργεια(70 – 85%). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι τυχόν καθυστερήσεις στην παραλαβή του δείγματος από το ειδικό εργαστήριο δεν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της μοριακής εξέτασης και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με την κλασσική μικροβιολογική καλλιέργεια.