Η κολποσκόπηση είναι μια διαδικασία που επιτρέπει τον λεπτομερή έλεγχο του τραχήλου της γυναίκας με ειδικό όργανο που λέγεται κολποσκόπιο. Η

κολποσκόπηση εφαρμόζεται στις γυναίκες με αλλοιώσεις ή προκαρκινικές βλάβες στον τράχηλο της μήτρας. Το κολποσκόπιο είναι ένας μεγενθυντικός φακός ή κάμερα με δυνατότητα μεγένθυνσης από 10 έως 40 φορές, και μπορεί να λαμβάνει φωτογραφίες για την απεικόνιση και αρχειοθέτηση της εικόνας του τραχήλου.