Η εκπυρήνιση ινομυωμάτων μπορεί να γίνει είτε Λαπαροσκοπικά – Υστεροσκοπικά αλλά και ανοιχτά με μικρή τομή. Ο εμβολισμός είναι μια εναλλακτική επιλογή η οποία πρέπει να προτείνεται στις γυναίκες που πληρούν τα κατάλληλα κριτήρια με στόχο την διατήρηση της μήτρας.