Η δημιουργία των εμβολίων κατά των ιών HPV 16/18 και 6/11, αποτελεί επιστημονικό επίτευγμα, καθότι είναι το πρώτο εμβόλιο το οποίο στρέφεται εναντίον αιτιολογικού παράγοντα καρκινογένεσης και των οξυτενών κονδυλωμάτων.

Σε ποσοστό 99,7% των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας έχει αποδειχθεί ότι στο DNA των καρκινικών κυττάρων περιέχεται ο ιός HPV. Ως εκ τούτου ο ιός HPV θεωρείται η απαραίτητη αιτία για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Μεταξύ των ογκογόνων τύπων του ιού, οι HPV16 και HPV18 είναι υπεύθυνοι για το 70% των διηθητικών καρκίνων του τραχήλου της μήτρας παγκοσμίως. Εκτός από το καρκίνο του τραχήλου το τετραδύναμο εμβόλιο προστατεύει και από τα στελέχη 6/11, τα οποία είναι υπεύθυνα για τα οξυτενή κονδυλώματα. Τα εμβόλια έχουν παρασκευασθεί με την τεχνική του γεννητικού ανασυνδυασμού. Η πρωτεΐνη L1 που βρίσκεται στη κάψα του ιού όταν εκφράζεται από ένα ετερόλογο σύστημα όπως είναι τα κύτταρα ζυμομυκήτων, αυτοαθροίζεται σε ιόμορφα σωματίδια τα οποία μιμούνται τη δομή των φυσικών ιικών σωματιδίων. Τα ιόμορφα σωματίδια δεν είναι μολυσματικά τοξικά και δεν έχουν ογκογόνο δράση, καθότι περιέχουν μόνο ανασυνδιασμένη πρωτεΐνη. Τα νέα εμβόλια περιέχουν αυτά τα ιόμορφα σωματίδια, τα οποία προκαλούν τη παραγωγή αντισωμάτων παρεμποδίζοντας με αυτό τον τρόπο την είσοδο του ιού στα κύτταρα.

Στη χώρα μας διατίθενται δύο εμβόλια, ένα τετραδύναμο, το οποίο καλύπτει και τα τέσσερα στελέχη (ογκογόνα και οξυτενών κονδυλωμάτων) του HPV 16, 18, 6, 11 και το διδύναμο, το οποίο καλύπτει μόνο τους ογκογόνους τύπους HPV 16, 18. Τα νέα μεβόλια είναι ασφαλή και παρουσιάζουν ισχυρή ανοσογονική απάντηση και ως εκ τούτου έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην πρόληψη της λοίμωξης και των ιστολογικών αλλοιώσεων που προκαλούνται από τους HPV τύπους που περιέχουν.